โรคอันตราย ที่ต้องห้ามขับรถคนเดียวลำพัง

เชื่อว่าก่อนหน้านี้เราคงจะเคยได้ยินข่าวคนมีโรคประจำตัวบางอย่างที่ไปขับรถแล้วเกิดวูบจนเกิดอุบัติเหตุอันเศร้าสลดตามมาแล้ว เราต้องบอกเลยว่าด้วยเหตุนี้ กระทรวงสาธารณสุข จึงออกมาย้ำเตือนกันอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องทำหน้าที่ขับรถ หรือว่ามีอาชีพขับรถรับจ้าง ถ้าหากมีโรคประจำตัว 4 โรคต่อไปนี้ ควรจะหลีกเลี่ยงการขับรถด้วยตัวคนเดียวโดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ก็เพื่อความ เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและผู้ร่วมทาง นั่นคือ โรคหัวใจ,เบาหวาน ,ลมชัก  และผู้ที่เคยได้รับการผ่าตัดสมองมาก่อน ซึ่ง คาสิโนออนไลน์ให้บริการ บาคาร่า เรามีข้อมูลว่าแพทยสภา เสนอเพิ่มทั้ง 4 โรคนี้ เข้าเอาไว้ในโรคที่มีความเสี่ยงเกิดอันตรายในขณะขับรถ นอกเหนือจากที่ทางกฎหมายการจราจรขนส่งทางบกในการขอใบอนุญาตในการขับรถ กำหนดไว้ 5 โรค เช่น โรคเรื้อน,โรคเท้าช้าง ,ติดยาเสพติด ,พิษสุราเรื้อรัง และวัณโรคระยะติดต่อนั่นเอง

เพราะทั้ง 4 โรค มันจะก่อให้เกิดอันตรายได้ ถ้าหากเกิดอาการป่วยขึ้นมากะทันหัน ซึ่งคาสิโนออนไลน์ที่เปิดให้บริการ บาคาร่า มือถือ ด้วยความมั่นคงและมีมาตรฐานในการให้บริการอย่างสูงสุดเรามีคำแนะนำว่ารายละเอียดของทั้ง 4 โรคที่กำหนดไว้ก็คือลมชักที่กินยาเพื่อควบคุมอาการไม่ได้ และโรคเบาหวานที่จะต้องฉีดอินซูลิน และมันอาจเกิดอาการวูบที่จากน้ำตาลในเลือดต่ำ