ตลาดไผ่ท่าโพเมืองพิจิตรน้ำท่วมเป็นตลาดน้ำพริบตาเลย

aHR0cHM6Ly9zLmlzYW5vb2suY29tL25zLzAvdWQvODEyLzQwNjAyODYvbmV3czExLTEuanBn

ในวันที่ 30 ตุลาคม ทางด้านผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานว่า กับสถานการณ์อุทกภัยของพื้นที่จังหวัดพิจิตร ยังคงได้ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ที่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร และแม่น้ำยมที่ได้ล้นตลิ่งบ่าเข้าท่วมในพื้นที่ตลาดบริเวณตลาดไผ่ท่าโพกลาง ที่เป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญของตำบลด้วย ซึ่งน้ำยังได้ท่วมบริเวณร้านค้าและท่วมที่ถนนภายในตลาดกับระดับน้ำ 15-20 เซนติเมตร ทางผู้ประกอบการยังจะต้องนำโต๊ะมาตั้ง

เพื่อที่จะวางสินค้าป้องกันสินค้าเกิดความเสียหายจากน้ำ และยังได้วางกระสอบทรายเป็นแนวยาวเพื่อที่จะเป็นทางเดินอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ได้จับจ่ายซื้อของด้วย รวมไปถึงระมัดระวังกันเป็นพิเศษในเรื่องของความสะอาดจากเศษสิ่งของจากสินค้า ที่ส่วนใหญ่ยังเป็นสินค้าสด ไม่ว่าจะเป็น ผัก ปลา เนื้อ ค่ะ

สำหรับน้ำจากแม่น้ำยมที่ได้เอ่อท่วมตลาดผ่าท่าโพในขณะนี้กับระดับน้ำที่ทรงตัวถึงแม้ว่าจะไม่มีฝนตกลงมาต่อเนื่องจากน้ำทางตอนบนที่ยังมีปริมาณมากที่ได้ไหลลงพื้นที่ยังเป็นพื้นที่รับน้ำ และจากน้ำที่ท่วมในบริเวณตลาดทำให้บรรยากาศของตลาดนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็นตลาดบกเหมือนกับตลาดทั่วๆไปค่ะ แต่ในปัจจุบันก็มีน้ำเข้าท่วมตลาดทำให้หลายคนเรียกติดปากว่ากันเป็นตลาดน้ำไผ่ท่าโพค่ะ