สหรัฐถอนตัวจากยูเนสโกเพราะไม่พอใจท่าทีต่อต้านอิสราเอล

aHR0cHM6Ly9zLmlzYW5vb2suY29tL25zLzAvdWQvNzcxLzM4NTU4NzQvY2V2ZWYuanBn

และทางกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ออกแถลงการณ์ว่าสหรัฐนั้นจะถอนตัวจากภาคีสมาชิกขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่า unesco ที่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคมปีต้นไปสหรัฐนั้นได้ระบุถึงเหตุผลในการถอนตัวในครั้งนี้อ้างว่า unesco วางตัวให้เป็นกลางมีท่าทีต่อต้านอิสราเอลมาโดยตลอดนอกจากนี้สหรัฐจะแสดงความกังวลถึงปัญหาหนี้ค้างชำระขององค์กร

แนะนำว่าควรที่จะมีการปฏิรูปครั้งใหญ่ และสหรัฐยังแสดงถึงความกังวลปัญหาหนี้ค้างชำระขององค์กรแนะนำว่าควรมีการปฏิรูปครั้งใหญ่ และสหรัฐยังคงเป็นสถานะเป็นชาติผู้สังเกตการณ์ที่ไม่ใช่สมาชิกเพื่อเสนอความเห็นมุมมองและความเชี่ยวชาญต่อไปค่ะ แล้วทางด้านน้ำผู้อำนวยการใหญ่ของ unesco เรียนให้ถือว่าตนได้รับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐแล้วก็รู้สึกเสียใจเป็นที่สุดการตัดสินใจของสหรัฐ

นับเป็นความสูญเสียของสหประชาชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่ะ ลาก่อนหน้านี้สหรัฐยังไม่เป็นสมาชิกด้วยการก่อตั้งอยู่เทสโก้และเคยถอนตัวจากการเป็นสมาชิกแล้วครั้งหนึ่งในปี 1984 สมัยประธานาธิบดีโดนัลด์เวกัเนื่องจากมีความขัดแย้งระหว่างนโยบายต่างประเทศของสหรัฐกับเป้าหมายของ unesco รวมไปถึงไม่พอใจที่ยูเนสโกโน้มเอียงไปทางสหภาพโซเวียตค่ะ