ผู้ปกครองสุดทนเปิดคลิปผู้อำนวยการโรงเรียนดังรับเงินเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1

แล้วจากภาพกล้องวิดีโอขนาดเล็กที่โดยผู้ปกครองนักเรียนรายดีที่ได้มีภูมิลำเนาในจังหวัดภาคใต้ได้มีการนำเงินสดกว่า 4 แสนบาทโดยมอบให้กับผู้บริหารโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งหลังจากที่ผู้บริหารได้ประสานงานรับเด็กเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีพิเศษค่ะ สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการชำระเงินก่อนที่ไม่มีใบเสร็จรับเงินจากโรงเรียนเป็นจำนวนเงิน 400000 บาทก่อนหน้านี้ได้มีการติดต่อกับผู้บริหารผ่านทางโทรศัพท์

ตามการนัดหมายนำเงินจำนวนนี้ไปหลังจากนั้นจะนำเงินใส่ซองสีน้ำตาลเดินไปบนชั้นสองของอาคารของโรงเรียนแห่งนี้ก่อนจะเข้าไปพูดคุยกับผู้บริหาร ทางด้านผู้บริหารได้คุยในทำนองว่าไม่สามารถที่จะออกใบเสร็จรับเงินให้ได้ในการเข้าเรียนของนักเรียนจะต้องเริ่มจากการเรียนอย่างตั้งใจตั้งแต่ช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้ปกครองก็ไม่ต้องมาวุ่นวายก่อนที่ผู้ปกครองจะระบุถึงการสนับสนุนเงิน ทางด้านผู้ปกครองรายได้ระบุว่า

การรับเงินในกรณีเด็กกลุ่มเข้าเรียนแบบพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวนหลายๆได้ทราบว่าบางรายมีการจ่ายเป็นแสนเพื่อให้ลูกนั้นได้เข้าเรียนโดยที่ไม่มีใบเสร็จรับเงินและผู้ปกครองต่างไม่สบายใจว่าเงินจำนวนนี้จะเข้ามาพัฒนาโรงเรียนหรือชุมถูกใช้ส่วนตัวค่ะ และอยากให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าตรวจสอบเนื่องจากเป็นช่องว่างสำคัญในการเรียกรับผลประโยชน์