จีนติดตั้งเครื่องดึงกระดาษทิชชูด้วยการสแกนใบหน้าหลังเจอคนมาดึงฟรี

ทางด้านเว็บไซต์ข่าวประเทศจีนได้มีการรายงานว่าในก่อนหน้านี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ใช้บริการได้อย่างสะดวกและสบายที่หอบูชาฟ้าเทียนถาน ได้มีการนำกระดาษชำระในห้องน้ำมาให้ได้ใช้ฟีและไม่จำกัดแต่ว่าต่อมากลับประสบปัญหานักท่องเที่ยวจำนวนมากได้เข้ามาใช้บริการดึงกระดาษชำระในห้องน้ำเยอะจนเกินไปและได้ถึงติดมือยาวหลายเมตร

และได้นำใส่ถุงหรือว่ากระเป๋ากลับบ้านไปด้วยและบางคนขนาดกลับมาดึงใส่ถุงไปอีกวันละหลายหลายรอบจนไม่พอใช้ และทางด้านหอบูชาฟ้าเทียนถาน จึงได้มีการติดตั้งเครื่องจ่ายกระดาษชำระด้วยการสแกนใบหน้าเดินนักท่องเที่ยวจะต้องเข้าไปยืนอยู่และยื่นหน้าไปที่เครื่องประมาณ 30 วินาทีเพื่อให้เครื่องนั้นสแกนใบหน้า

และระบุตัวตนจากนั้นเครื่องก็จะจ่ายกระดาษชำระให้ดูอัตโนมัติ และแต่ละครั้งจะมีกระดาษชำระออกมาให้ประมาณ 60 เซนติเมตรแต่ว่าถ้าหากเป็นคนเดิมมายืนสแกนซ้ำกระดาษชำระก็จะไม่ออกมาในขณะนี้ได้มีการติดตั้งเครื่องจ่ายกระดาษชำระด้วยการสแกนใบหน้าทั้งหมดหกเครื่องแล้วค่ะ